Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Korunma Kanunu

Bu internet sitesine giren kişiler (https://www.hca.com.tr/aydinlatma-metni/) bağlantısında yer alan aydınlatma metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri uyarınca bilgilendirilmiştir.

Bununla birlikte işbu formu doldurmak ve onay vermek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda bilgilendirilmiş oldukları, üç sayfa 11 maddeden oluşan bu formu okuyup, anlayarak kabul etmiş oldukları sayılır.

işbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında www.hca.com.tr (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) tarafından yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? internet sitesi ziyaretçi bilgileriniz; iletişim formu, servis formu, GOOGLE ANALYTICS, sosyal medya, dijital pazarlama kanalları ve benzeri yöntemler ile elde edildikten sonra, tarafınıza yönlendirilen iletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler, veri tabanımıza güvenli yöntemler ile aktarılmakta ve kaydedilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, iş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak, Site iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi, Sitenin ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, verilerin merkezileştirilmesi Sitenin sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, verilerin analiz edilerek Site ve internet üzerindeki hizmetlerin geliştirilmesi, iletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesidir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi: Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Site politikalarımızda düzenlendiği şekilde mevzuat ile öngörülen saklama süreleri veya işleme nedeni geçerli olduğu süre boyunca saklanacak ve bu sürenin sona ermesinden sonra silinecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması: Site ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği: Bilgi Güvenliği Politikamız ve Kişisel Verileri Koruma Politikamızda belirtildiği üzere Site kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Haklarınız: Site tarafından verilerinizin işlendiği ve Sitenin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Site İçi Arama

Aramak istediğiniz kelimeyi yazın veya alternatifleri değerlendirin.

Popüler Aramalar
Whatsapp İletişim